• 9381 7441

INNKALLING TIL LANDSMØTE 2019

Sentralstyret viser til tidligere kunngjøring og innkaller herved til landsmøte i Norsk OCD forening, Ananke, som avholdes:
Tid: Lørdag 9. mars 2019 kl. 12.00-15.30

Sted: Clarion Hotel og Congress, Brattørkaia 1, 7010 Trondheim.

Fullstendig sakliste og dagsorden er under. Sakspapirer sendes til påmeldte delegater. Kun valgte delegater over 15 år har stemmerett og får dekket sine utgifter i forbindelse med landsmøtet. Alle andre medlemmer har møterett. 

Saksliste/dagsorden til landsmøtet 09.03.2019
Sak 1: Valg av møteleder
Sak 2: Valg av protokollfører, samt to personer til å underskrive protokoll
Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 4: Godkjenning av sentralstyrets årsmelding 2018
Sak 5: Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for 2018
Sak 6: Endringsforslag til handlingsplan 2019
Sak 7: Endringsforslag til vedtekter 2019
Sak 8: Budsjett 2019
Sak 9: Fastsettelse av medlemskontingent, styrehonorarer og godtgjøring til webansvarlige
Sak 10: Innkomne landsmøtesaker
Sak 11: Valg
Sak 12: Godkjenning av revisor
Sak 13: Eventuelt
Sak 14: Landsmøtet avsluttes

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2020 Ananke. All Rights Reserved.

Search