• 9381 7441

Ananke-Agder arrangerer en dagstur for barnefamilier hvor en av foreldrene har Tvangslidelse (OCD).

Vi vet at OCD kan forstyrre familielivet på forskjellige måter. Foreldres unngåelsesmønster og overfokus på farer, synes å kunne ”smitte” over på barn.

I regi av OCD teamet i Helse Bergen har det nå vært gjennomført 2 dugnadsuker ved Oslo Universtetssykehus med grunnopplæring av 50 terapeuter i 4-dagers format av OCD-behandling. Gjennom disse dugnadene har 100 pasienter gjennomgått 4-dagers intensiv OCD-

Ananke vil gi ros til OCD-teamet i Helse Bergen ved Gerd Kvale/Bjarne Hansen og til ledelsen ved OUS/angstpoliklinikken på Gaustad som har fått dette til i fellesskap. For våre medlemmer og andre som har stått lenge på ventelister, vil dette arbeidet gjøre en helt vesentlig og forhåpentlig stor forskjell.

Morten Homane er psykolog ved OCD teamet i Telemark.

Hver torsdag mellom 18.00 og 19.00 kan dere sende mailer ang tvangslidelser (OCD) og behandling til Morten. Han vil svare på mailer med generelle spørsmål rundt lidelsen og behandling, han kan ikke gå ikke inn i enkeltsaker og svarer ikke på spørsmål ang medisin og medisinering.

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2018 Ananke. All Rights Reserved.

Search